CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

Đầu tư, thiết kế thi công nhà máy cấp nước Hà Thanh, Bình Định

Công suất: 30,000m3/ngày