CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

Ký kết hợp đồng  BOO đầu tư nhà máy nước sạch Quy Nhơn.

Công suất: Giai đoạn 1: 30.000m³/ngày

Giai đoạn 2: 60.000m³/ngày.

(Lễ ký kết thời covid thật đặc biệt)