CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

SENCO chúng tôi luôn coi trọng giá trị đạo đức chuẩn mực trong mọi hoạt động dù nhỏ nhất giao tiếp và ứng xử hướng tới xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên các tôn chỉ:

Quyết liệt: Quyết liệt trong làm việc, hành động, giải quyết vấn đề, phát triển dịch vụ để đưa đến cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất thân thiệt nhất với môi trường. Sự quyết liệt đó còn được thể hiện ở tinh thần loại trừ tư tưởng bảo thủ, tự hài lòng để xây dựng một tập thể đoàn kết, đồng lòng, vững mạnh.

Tốc độ: Nỗ lực hết khả năng để trong thời gian ngắn nhất đạt được những kết quả vượt trội, tiên phong, đề cao tính đúng lúc, kịp thời nhưng không hạ thấp các tiêu chuẩn chất lượng.

Chuẩn mực: Tất cả sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đối tác phải chuẩn mực, tinh tế, hoàn thiện và thân thiện với môi trường

Phụng sự: Lấy môi trường và khách hàng làm trung tâm, coi sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu và sứ mệnh phục vụ, đồng thời, dùng chính tinh thần đó để thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nỗ lực cho môi trường sạch hơn, triển khai các chương trình cộng đồng thường niên.

Khách quan: Các quyết định đưa ra của tổ chức dựa trên các quy luật khách quan và lẽ phải.

Là một công ty trong lĩnh vực Xây Dựng và Môi Trường, SENCO tôn trọng và khuyến khích sự sáng tạo của mỗi cá nhân đó là kim chỉ nam của một “SENCO SÁNG TẠO, SENCO HIỆU QUẢ”

Những nguyên tắc trong văn hoá của chúng tôi để bắt đầu một ngày mới hoàn hảo

Từ những giá trị đạo đức chuẩn mực, chúng tôi có những phẩm chất tốt.

Những giá trị này chính là con người SENCO hình thành nên văn hoá SENCO.