CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

Hình họp quý I/2016

HÌNH ẢNH BUỔI HỌP SƠ KẾT QUÝ I/2016

 

 

 

 

 

 

 

NHÂN VIÊN XUẤT SẮC NHẤT QUÝ I/2016

 

PHẠM VĂN DƯƠNG
Phòng Kỹ thuật–Thi công

 

NGUYỄN ĐỨC BẰNG
Phòng Thiết kế–Dự án

 

NGUYỄN HỮU KỲ

Phòng Kế toán – Tài chính

 

VÕ TRẦN THÀNH

P. Vật tư

 

 

LÊ THỊ ĐÀO

P. Hành chánh – Nhân sự

 

VÀ HÌNH ẢNH HẬU BUỔI HỌP QUÝ I/2016

 

 

Các Tin Khác :