CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đang thực hiện
Vừa qua, công ty CP công nghệ môi trường và xây dựng Sài Gòn (SENCO) vừa trúng thầu gói thầu XL-01/2018 với hạng mục xây dựng thêm hệ thống xử lý nước thải 220m3/ngày đêm tại khu A để nâng cấp công suất hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh từ 600m3/ngày đêm lên 820m3/ngày đêm.
- Gói thầu : Xây dựng mạng lưới tuyến ống phân phối - Tiểu dự án : Mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài , Bình Phước; Công suất : 20,000m3/ngày
Thiết kế thi công hệ thống xử lý cấp nước KCN Trảng Bàng Tây Ninh. Công suất : 7000m3/ngày