CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đang thực hiện
- Gói thầu : Xây dựng mạng lưới tuyến ống phân phối - Tiểu dự án : Mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài , Bình Phước; Công suất : 20,000m3/ngày
Thiết kế thi công hệ thống xử lý cấp nước KCN Trảng Bàng Tây Ninh. Công suất : 7000m3/ngày