CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

Cơ sở hoả táng cho đồng bào dân tộc KHMER tại huyện tiểu cần

Chủ đầu tư: Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh

Địa điểm: Xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tình Trà Vinh