CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
4/19/2019

Thời gian vừa qua, Cục Quản lý môi trường y tế đã biên soạn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT được Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và chính thức được Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 để góp phần thay đổi tích cực môi trường sống và sức khỏe con người.

8/5/2016

Senco rất vinh dự khi được chủ đầu tư tin tưởng và giao cho nhà thầu Senco thực hiện gói thầu “EPC"....

7/27/2016

P.HC-NS kết hợp với Công Đoàn công ty tố chức Họp quý II/2016 với tổng kết Euro và ngày hội gia đình SENCO (2 Ngày 16-17-2016)

1-6 (of 33)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6« · »