CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
9/27/2021

Mùa dịch chúng em vẫn đấu nối ống cấp nước sạch như thường (Tp. Trà Vinh)

9/27/2021

Chủ tịch Tỉnh, PCT Tỉnh, Giám đốc Sở Xây Dựng, Phó Giám Đốc sở Tài Nguyên Môi Trường thăm và kiểm tra nhà máy nước Nguyệt Hoá Công xuất 10.000m³/ngày.

 

 

 

 

 

7/6/2021

Nhà máy nước sạch Quy Nhơn công suất 60.000m³/ngày

5/31/2021

Nhà máy nước Quy Nhơn công suất 60.000m³/ngày đêm, giai đoạn 1: 30.000m³/ngày

1-6 (of 43)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8« · »