CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đang thực hiện

Senco and HSD water supply Co., Ltd prepared the Bids together of the project “Construction of new water supply system and public sanitation works – Namthouam – Nambak District, Luang Prabang Province”