CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đang thực hiện

Công trình:  Nhà máy xử lý nước sạch công suất 15.000m3/ ngày đêm KCN Phước Đông
Dự án: Khu đô thị - Dịch vụ thuộc khu liên hợp công nghiệp - Đô Thị - Dịch Vụ - Phước Đông - Bời Lời

Thông báo kêt quả lựa chon nhà thầu

Trạm bơm nước thô

 

Bàn giao mặt bằng