CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

SENCO có đầy đủ năng lực thực hiện đầu tư các dự án Cấp nước, Thoát nước và Môi trường theo hình thức hợp tác công tư PPP ( BOO, BOT, BTO...) đặc biệt là hình thức BOO. SENCO mang trong mình năng lực tài chính lớn mạnh, năng lực công nghệ kỹ thuật cao và đội ngũ nhân sự chất lượng cùng với chuyên môn cao.

Một số công trình SENCO đầu tư đã thực hiện gần đây

Nhà máy nước Hà Thanh công suất 29.300m³/ngày

Nhà máy nước Nguyệt Hoá công suất 20.000m³/ngày

Giai đoạn 1: 10.000m³/ngày

 

Nhà máy nước Quy Nhơn công suất 60.000m³/ngày

Giai đoạn 1: Công suất 30.000m³/ ngày

Giai đoạn 2: Công suất 60.000m³/ngày