CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

Phê duyệt cấp phép khai thác tài nguyên nước đối với hoạt động khai thác nước mặt

Phê duyệt cấp phép khai thác tài nguyên nước đối với hoạt động khai thác nước mặt

Phê duyệt cấp phép khai thác tài nguyên nước đối với hoạt động khai thác nước mặt

Ngày 27/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 82/GP-UBND về việc cấp giấy phép khai thác nước mặt đối với hoạt khai thác nước mặt của Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước SENCO Quy Nhơn địa chỉ tại tổ 1, khu vực 8, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy nhơn

Nhà máy xử lý nước Hà Thanh trực thuộc Công ty SENCO Bình Định cung cấp nước sạch cho thành phố Quy nhơn.  Ảnh -P/HNhà máy xử lý nước Hà Thanh trực thuộc Công ty SENCO Bình Định cung cấp nước sạch cho thành phố Quy nhơn. Ảnh -P/H

          Theo đó, giấy phép khai thác nước mặt gồm có các nội dung như: Tên công trình khai thác: Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1); Mục đích khai thác, sử dụng nước: Cung cấp nước thô cho Nhà máy Nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1) xử lý, phục vụ cấp nước cho thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận; Nguồn nước khai thác sử dụng: Sông Tân An thuộc hệ thống sông Kôn; Vị trí công trình khai thác, sử dụng nước: phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Tọa độ công trình hố thu nước: Kí hiệu-HT1- Hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3 độ: X(m)-1.534.550,500, Y(m)-590.403,420, HT2-X(m)-1.534.550,860, Y(m)-594.408,150, HT3-X(m)-1.534.542,150, Y(m)-549.403,910, HT4-X(m)-1.534.542,390, Y(m)-594.408,500; Chế độ khai thác: 24h/ngày-365 ngày/năm; lượng nước khai thác, sử dụng: 30.000 m3/ngày đêm; Phương thức, sử dụng: lấy nước mặt từ hố thu, qua trạm bơm để dẫn về Nhà máy xử lý nước, nước sau xử lý được đấu nối hòa mạng hệ thống cấp nước tập trung; Thời hạn của giấy phép là: 10 (mười) năm;
          Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước mặt của Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước SENCO Quy Nhơn là khu vực có phạm vi 20m tính từ mép bờ sông Tân An; 4.000 mét về phí thượng lưu và 200 mét phía hạ lưu dọc theo sông Tân An tính từ vị trí khai thác nước của công trình.
          Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước SENCO Quy Nhơn có trách nhiệm: Lắp đặt thiết bị, thực hiện việc giám sát đối với thông số lưu lượng khai thác, chất lượng nước theo quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực khai thác, sử dụng nước theo quy định; Phối hợp với UBND phường Nhơn Hòa, UBND phường Bình Định, UBND thị xã An Nhơn và các cơ quan liên quan xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình trên thực địa; Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 điều 43 của Luật Tài nguyên nước, lập hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ; Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường. Hằng năm, trước ngày 15 tháng 12, tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình khai thác, sử dụng nước và các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác; Nếu Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước SENCO Quy Nhơn còn nhu cầu tiếp tục khai thác nước mặt sau khi hết hạn khai thác thì phải làm thủ tục xin gia hạn giấy phép theo quy định ba tháng trước khi Giấy phép hết hạn.
          Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước SENCO Quy Nhơn được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại khoản 1 điều 43 và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 điều 43 của Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
 

Nguồn tin: Nguyễn Phúc Hải - Phòng Tài nguyên nước và khí tượng thủy văn

Các Tin Khác :