CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

Nhà máy xử lý nước thải KDC Trường Thạnh, Q2

Công suất : 1500m3/ngày