CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

Hệ thống xử lý  nước sản xuất cho nhà máy  rượu Phú Lễ

Công suất : 1500m3/ngày