CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

 EPC - Hệ thống xử lý RO nhà máy bia Masan Hậu Giang
 Công suất: 10,000m3/ngày