CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đã thực hiện

N/m XLNT Đại Học Tôn Đức Thắng

Công suất : 600m3/ngày