CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đã thực hiện

Thiết kế thi công, cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đại học Y Dược (TPHCM)

Thông tin dự án:

Công suất tổng 820 m³/ngày, trong đó:    

-     Giai đoạn 1 (2013): 600m³/ngày

-     Giai đoạn 2 (2019): 220m³/ngày

      Chủ đầu tư: Bệnh viện Đại học Y Dược  

Lấy mẫu nước thải

Sở Tài nguyên và Môi trường nghiệm thu Giấy phép xả thải